Reklamace a vrácení zboží

 V našem zlatnictví a hodinářství se nákupu bát nemusíte

 

Záruční doba

Na zboží se poskytuje záruka po dobu 24 měsíců pokud není stanoveno jinak. Pokud je stanoveno jinak, jsou podmínky uvedeny v záručním listě. Záruční doba začíná běžet v momentě převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou je zboží v záruční opravě.
V případě výměny zboží, začne záruční doba běžet po převzetí nového zboží kupujícím.

 

Záruční list

Při prodeji zboží, prodávající firmy "Zlatník – Hodinář Miroslav Kubů" poskytuje záruční dobu písemnou formou a to záručním listem. Na uplatnění záruky slouží záruční list, nebo doklad o koupi zboží. Pokud je poskytována delší než zákonem stanovená doba 24 měsíců, je to vždy uvedeno v záručním listě. Záruční list musí obsahovat název, obchodní jméno firmy, Ičo. a adresu

 

Kontrola zásilky

Při převzetí zásilky je spotřebiteli doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je nutno za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. Spotřebitel tím značně zjednoduší a urychlí vyřízení celé věci. Tím samozřejmě není nijak dotčeno právo spotřebitele uplatnit reklamaci u prodávajícího.

 

Reklamace

V případě závady, která se projeví na výrobku  v záruční době, budeme se snažit o odstranění závady v co nejkradší možné době. V případě zaslání reklamovaného zboží, přiložte k výrobku záruční list nebo doklad o prodeji. Bez těchto dokladů nelze reklamaci přijmout.

Při přijmutí reklamace, Vám bude elektronickou poštou e-mailem zaslán doklad o převzetí reklamace spolu s datem přijetí a  době trvání reklamace. Při odeslání vyřízené reklamace bude přiložen protokol o vyřízené reklamaci.

 

Rozsah záruky

Na závady vzniklé běžným užíváním, se záruka neposkytuje  Záruka se neposkytuje na závady vzniklé vinou zákazníka (mechanické poškození). U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky a návod na obsluhu zboží (je-li přiložen) a podle tohoto ve následně řídit.. Na závady vzniklé nesprávným používáním se záruka nevztahuje.

Řešení reklamace uplatněné spotřebitelem

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, pokud se stejná vada projeví potřetí.

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

 

Vyřízení reklamace

Reklamace bude vyřízena do 30 dnů od jejího uplatnění. Pokud se reklamace do této doby nevyřídí,má kupující právo na výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy. Toto rozhodnutí je zcela na spotřebiteli. 

 

Odstoupení od smlouvy

Internetový obchod firmy hodinky-kubu.cz poskytuje spotřebiteli dle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku ochrannou lhůtu 14 dní na výměnu, nebo vrácení zboží a to i bez udání důvodu. 

Tato lhůta se nevztahuje na zboží, které bylo vyrobeno nebo upraveno dle přání zákazníka a na zboží, které bylo poškozeno. Odstoupit od smlouvy lze i telefonicky nebo emailem před odeslání zboží.

Zboží zašlete zpět v původním nepoškozeném obalu včetně příslušenství, záručního listu, návodu popřípadě dárků, které byly se zbožím zaslány atd. a s originálním dokladem o koupi na níže uvedenou adresu.  Pokud  bude zasláno zpět formou dobírky nebude přijato. Bude li zboží v pořádku, peníze za zboží včetně poštovného - pokud bylo účtováno k ceně - budou kupujícímu vráceny poštovní poukázkou, nebo bezhotovostně na účet a to v zákonné době do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

 

Adresa pro doručení reklamace

Zlatník – Hodinář
Miroslav Kubů
Masarykovo nám. 15
Pelhřimov 39301
tel/fax: 565 32 15 64
mobil: +420 608 53 37 95
IČ: 62544811

E-mail: obchod@hodinky-kubu.cz